De stichting Speelgoedbank Zuid-Hollandse Eilanden wil beschikbaar zijn voor alle kinderen die in armoede leven in de maatschappij, ongeacht nationaliteit, politieke overtuiging of religie van de gezinnen waarin zij leven.
De doelstellingen van de stichting zijn als volgt:

  • Bestrijden van armoede door uitgeven van speelgoed
  • Bestrijding van armoede door te investeren in de doelgroep
  • Voorkomen dat restpartijen speelgoed vernietigd worden
  • Verstrekken van gratis speelgoed aan de kinderen uit gezinnen die leven in stille armoede, en die in het bezit zijn van een verwijzing van een erkende hulpverlener.
  • Bieden van trajecten die aansluiting geven op de lokale en regionale arbeidsmarkt of maatschappelijke participatie


De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door vanuit een christelijke motivatie om te zien naar de medemens en dan met name kinderen, en barmhartigheid te bewijzen. Dit alles in navolging van Jezus Christus, die ons oproept tot naastenliefde en het zorgen voor de armen.

“Al wat u gedaan hebt voor één van mijn broeders hier, hoe onbelangrijk hij ook was, dat hebt u voor Mij gedaan!” , Jezus Christus, in Mattheüs 25:40 Groot Nieuws Bijbel

Ambassadeurs
Speelgoedbank Zuid-Hollandse Eilanden is altijd op zoek naar ambassadeurs die actief willen meewerken aan de bekendheid van de Speelgoedbank. Voor meer informatie, neem contact op met ons!